Tag Archives: Bế gà đá

Bế gà đá đúng cách được các sư kê lão làng chỉ dẫn tận tình

     Bế gà đá đúng cách  – bế gà nòi giống, chơi ngu đá. đơn giản chỉ là sự việc bắt chơi tệ, tập cho chơi kém dạn người & những kỹ thuật nhỏ dại như bế chơi xấu cũng chính là một nghệ thuật trong đùa chơi dốt đá. nếu khách hàng thật

Read More

chơi đá gà