Tag Archives: Gà chọi chân chì

Gà chọi ba hàng vảy và chân chì thì nên chọn dòng nào để đi chiến

     Gà chọi ba hàng vảy – chơi dốt chân trì tuyệt tuyệt bựa đó cũng là câu hỏi mà dân nghịch chơi dốt bắt đầu muốn đào bới về chơi dốt đang âu yếm, chơi tệ chân chì được gọi là Khổng Tước bởi vì chúng ta cho là giống chơi dốt chân chì

Read More

chơi đá gà