Tag Archives: gà tre

Gà tre đang trở thành xu hướng của dân chơi gà đá trong năm 2020

Trong thời điểm hiện tại thì giống Gà tre đang trở thành xu hướng của dân chơi gà đá trong năm 2020     Gà tre đang là giống gà được không ít bà bé lựa chọn & rất thông dụng ở miền nam. Lúc Này, nhiều bà con vẫn đang câu hỏi về kỹ thuật […]

Gà che và gà tre tân châu có những đặc điểm giống khác nhau thế nào?

Phân tích những đặc điểm Gà che và gà tre tân châu để có thể phân biệt được đúng tiêu chuẩn      Gà tre (chính xác là đá gà che theo tiếng khmer la mon-che.[cần dẫn nguồn] Gọi chơi đá gà tre là không chính xác) là 1 giống gà chọi phiên bản địa đã […]

chơi đá gà