Tag Archives: Mắt gà đá cựa

Mắt gà đá cựa phải như thế nào mới xứng đáng là thần kê ?

Mặt gà đá và mắt gà là một, khi xem tướng không thể tách rời, hơn nữa mặt, mắt và cổ gà cũng là một. Một mặt gà với mắt sáng sủa long lanh, linh hoạt không thể ở trên cổ nhỏ dại , cong vẹo mà là gà hay được. Mặt, mắt gà và […]

chơi đá gà