Các thế đá gà đòn siêu hay mà các sư kê thường huấn luyện chiến kê

 

Thế đá gà đòn – Thế đá là của gà khoảnh khắc, đánh dấu dấu ấn chiến thuật của chiến kê đó nhất Dường như chiến đấu, nhưng để hiểu được các thế và các đòn đá thì lại không hề thuận tiện. Điều cần biết là con gà chẳng bao giờ đá một chân, nó luôn luôn nhảy lên đá bằng hai chân, “ngón nghề” trong võ thuật gọi là “song phi”. Lúc nhảy đá gà dùng sức mạnh, phụ giúp bằng đôi cánh và bộ lông đuôi.

Thế đá nạp, xạ:

lúc mới xáp trận, còn dư sức, gà không cần nắm mỏ đầu để làm điềum tựa mà đá, chỉ từ xa nhảy lên, vừa đá vừa đâm, gọi là “nạp”, hoặc “xạ” hay “đòn buông”.
Đá lông: nó dùng mỏ nắm chặt bất kỳ một chỗ nào làm điểm tựa rồi lấy sức nhảy đá, cánh quạt, cựa đâm, cầm lông mà đá.
Hồi mã thương: hai gà đang đánh nhau, bỗng dưng có con “giả thua” bỏ chạy một vòng, đối thủ liền đuổi theo uy hiếp, không ngờ nó đứng lại, nghiêng qua, lấy thế thật nhanh thật mạnh, đá vào đầu vào cổ kẻ thù , có khi nó trổ ngón nghề ấy hai, ba lần, và mỗi khi đá, nhiều lúc ta thấy nhồi liên tiếp ba bốn đòn, gọi là “hồi mã tam thương”.

Đá gà Sỏ, mé: 

cắn mép môi, hay mồm rồi đá trúng mặt, trúng cổ, tình địch đau rất là .
Đá vai: lấy mỏ gắp vai rồi đá thốc lên.
Đá lông yếm: chui đầu xuống gần bụng, cầm lông ngực đá thốc lên, còn gọi là “đá bưng tô”, nếu đòn này trúng, kẻ thù sẽ lộn nhào có khi.
Lấn: dùng cần cổ lấn gà địch không cho đứng thăng bằng, thì làm sao địch trổ ngón được.
Vỉa tối: chui cổ vào cánh gà địch, ở luôn trong đó, gắp mổ da non như da nách, đùi non, kẹt cánh, cầm cho chắc mà đá lên, vừa đá vừa đâm, có khi trúng phổi, trúng hông, lợi hại rất là .

Xem màu mạng gà đá 2020 theo cách mới nhất

Vỉa sáng: chuyên luồn cổ vào cánh gà địch, thò đầu lên, bạ đân bắt đó, đá mạnh lên, đòn này sẽ gây cánh đối phương , ưa bị xệ cánh và mất sức.
Khai vựa lúa: bắt mổ gà địch, dùng sức đá trúng cằm nó, chỗ ấy gọi là “chữ tử”, và gọi là “đá hầu”.
Đâm hang cua: dùng cựa đâm trúng “hang cua”, ở trên ngựa cạnh dưới cổ, nếu đâm sâu, gã giãy chết trào máu miệng tại chỗ.
Nước nạp: lúc đầu thế hệ vào đá, hai gà nhảy lên, bốn chân đọ mạnh vào nhau, nếu đôi cựa chạm nhau gọi là “khắc cựa”.


Nước đứng: nước chịu đứng bền bỉ của gà, càng lâu càng đứng vững để chống trả.
Đi trên: khi đá gà chỉ nhắm vào phần trên kẻ thù mà đá vào mỏ, đầu, cổ, ngực, lưng.
Chạy dưới: chỉ thích chui lòn dưới bụng, đội ngược lên, thừa cơ đớp đùi, ngực, bụng, để đấm đá.
Đòn đấm: ngoạm mổ đầu và nắm mồng lại giáng mạnh hai chân vào mặt, hầu, cổ, ngực v.v..của tình địch.
Đá ngang: mổ đầu tình địch, và đứng ngang một bên, đá vào cần cổ, vào mặt.
Quăng: đang đá, gà nhảy cao “quăng” đôi chân vào mặt địch thủ , có khi mạnh quá mình cùng xoay theo.
Liên cước: mổ một lần, đá hai, ba cái tiếp tục.


Độc cước: mổ một lần, đá một cái đích đáng.
Đá mã kỵ: đá trúng mu lưng kẻ thù .
Thọc huyết: nhảy thật cao, khi mình gà rơi gần tình địch, nó thế hệ tung chân đá thọc vào ngực.
Đâm mắt cần: cần cổ gà có từng đốt ráp lại như mắt tre, nếu bị đâm trúng những “mắt” ấy, gà quẹo xương cổ, đứng quay mòng mòng.

>>>Các giống gà đá hay nhất hiện nay

chơi đá gà